”Många av uppdragen kommer in via rekommendationer”
Nu certifierade på kompositmaterialet Korda

På en liten ort tjänar man mer på samarbete än på konkurrens. Det menar Lennart Normark, vd på Flarkens Snickeri i Robertsfors.
– Via det samarbetet blir även större uppdrag möjliga att genomföra, säger han.


Lennart Normark är inte född i Robertsfors utan flyttade dit på 70-talet och tog anställning på ett snickeriföretag som gick i konkurs 1980. Då startade Lennart Flarkens Snickeri, ett personalägt företag tillsammans med sex andra delägare.
– Vid vårt övertagande bestod huvudverksamheten av tillverkning av furumöbler till olika möbelkedjor . Genom åren har verksamheten förändrats och idag arbetar vi allt mer åt den offentliga sektorn med glaspartier, elcentralfronter, diskar, kyrkoinredningar, hotell-, bibliotek- och butiksinredningar. Möbeltillverkningen finns kvar till viss del, särskilt om det är någon kund som efterfrågar en specialstol eller liknande.
Utveckling inom företaget har även skett genom nyinköp till maskinparken vilket har bidragit till en rationalisering och ökad konkurrenskraft. Lennart Normark föredrar dock att benämna konkurrenterna som kollegor. De olika snickeriföretagen går ofta ihop och samarbetar i större projekt. Exempel på det är skåptillverkningen för Sunderbyns Sjukhus samt ett större jobb i Danmark.

Hantverksyrke
Flarkens Snickeri med personal följer sina produkter från start och tills det att de är färdiga och på plats ute hos kunderna. Det är ett unikt sätt att arbeta på som uppskattas mycket av kunderna.
– Arbetet är till stor del ett hantverk där graden av noggrannhet och yrkesskicklighet avgör hur slutresultatet blir. I dag har vi nio stycken anställda i företaget och några av dem har varit med ända sedan 70-talet. På senare år har vi dock tagit in en del nya, unga förmågor i företaget.
Lennart vill särskilt poängtera att man är mycket duktiga på tillverkning av olika typer av diskar – receptionsdiskar, serveringsdiskar och bardiskar. På senare år har man börjat använda sig av ett material som heter Korda, som är ett mycket starkt kompositmaterial som används som ett komplement till trä. Endast ett fåtal företag i Sverige har certifikat att arbeta med detta material.
På frågan om varför man som kund ska vända sig till Flarkens Snickeri svarar Lennart bestämt:
– För de säkra leveranstiderna och för säkerheten och kvaliteten som vi erbjuder.

Flarkens Snickeri

Bransch:
Bygg / Trä

Telefon: 0934-21050
Fax: 0934-21118


Email:
mailto:tom@csinredningar.se

Hemsida:
www.csinredningar.se

Adress:
Flarkens Snickeri
Flarkenvägen 129
91596 Flarken

| 13 SENASTE FÖRETAGEN